Eksempler på utførte jobber

Eksempler på prosjekter utført av Avrettingsservice AS i samarbeid med Betongmann AS. (Alle prosjekter er over 4000 m2.)

Skifer Hotell Oppdal for Hent v/ Svein Hasse Ovesen

Lindeberg skole, Alnabru, for BundeBygg AS v/ Lars Bye

Smestad skole, for BundeBygg AS /v Inge Sørum

"Navbygget", Akersgata 68, Oslo, for BundeBygg AS v/ Kjell Sagranden

Robsrud park, for AF

Raufoss Industrihall, for Syljuåsen. Utvidet kontroll av gulv +- 1mm avvik

Helly Hansen, hall, Moss v/ Ragnar Gretland

Fossveien, Oslo, kontorlokaler, for BundeBygg AS v/ Kjell Sagranden

9 blokker med leiligheter, trinnlydgulv, for Herslett Entreprenør (Vestby)